რეკლამა

სარეკლამო ნიხრები:

ყოველდღიური ინფორმაციისა და ანონსების გამოქვეყნება, თქვენი საქმიანობისა და გამართული ღონისძიებების შესახებ (ანონსებისა და ინფორმაციის მომზადება თვის განმავლობაში) – 500 ლარი.

სარეკლამო ბანერის განთავსება: ლოგოს გასწვრივ – 1 თვე 1000 ლარი, 1 კვირა – 300 ლარი.

სარეკლამო ბანერის განთავსება ვებ-გვერდის წამყვან სივრცეში: 1 თვე – 800 ლარი, 1 კვირა – 200 ლარი.

სტატიის მომზადება და გავრცელება – 400 ლარი.

ტელ: 599 29 56 68; 555 48 48 61

E-mail: support@leaderinfo.ge

Facebook: Expressinfo