მსჯავრდებულებს უმაღლესი განათლების მიღების უფლება მიეცემათ

Views: 119
Avantgardia

🎓 “პატიმრობის კოდექსსა” და მის თანმდევ კანონებში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად, მსჯავრდებულებს უმაღლესი განათლების მიღების უფლება მიეცემათ

ცვლილება შეეხება გათავისუფლებისათვის მომზადების, დაბალი რისკისა და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს;
სწავლება განხორციელდება ელექტრონული ან ნაწილობრივ ელექტრონული სწავლების ფორმით.

ინფორმაციას სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ავრცელებს.

Inline
Inline